Uprava i nadzorni odbor – HNK Šibenik

Uprava i nadzorni odbor

- UPRAVA -

Izvršni direktor / CEO - Francisco Cardona

Generalni sportski direktor / Član Uprave - Eduardo Zapata

- NADZORNI ODBOR -

Francisco Cardona (predsjednik)

  • Fabian Yar
  • Jaime Saldarriaga
  • Catalina Cardona
  • Goran Drenski

Novosti

HNK Šibenik 2019.